Kiosken Foto: Kiosken

GIBCA Extended

Simon Gran Danielsson – Klipp sönder din uniform och kasta den

Våren 2021 så arbetade Simon Gran Danielsson som spårvagnsförare i Göteborg. En yrkesroll där han dagligen rör sig genom staden, fram och tillbaka på dygnets alla timmar, i ett av stadens semi-offentliga rum. I mellanrummen av arbetet som uppstår i rasterna, regler tiderna och på vägen fram och tillbaka dokumenterar han sin vardag mellan depå Ringön och ändhållplatserna i Göteborgs spårvägsnät. I samband med att han slutar sin tjänst följer instruktionerna, klipp sönder din uniform och kasta den.  
 
Simon intresserar sig för alienation, det offentliga rummet och hur vi använder det, han jobbar ofta med skulptur och installationer. Alienationen. förfrämligandet av det vi producerar, som en tanke att ta med sig in i försöken att hitta poesin i livet, arbetslivet. Se nya läsningar och konstnärliga potential av arbetsdokument, instruktioner och arbetsdagen.


Medverkande

Simon Gran Danielsson


Besöksinformation

För datum och tid, se sociala medier @kioskenkioskenkiosken och www.kiosken.org