GIBCA Extended

  • lördag 18 september–lördag 30 oktober

Sammanvävande Vandring/Tankegångar 

The Tiny Festival Producers kommer att genomföra en performativ vandring mellan några medaktörer i Extended-nätverket. Projektet undersöker på ett poetiskt och underfundigt sätt olika platsers historier  från det officiella till det personliga, det mytiska och det imaginära. Allmänheten bjuds in till att vandra en viss rutt medan konstnärerna döper om och uppfinner händelser längs vägen. Vandringen äger rum genom regionens peri-centrum och anspelar på skillnader mellan center och periferi, legitima och illegitima utsagor. Sammanvävande Vandring/Tankegångar riktar sig både till det samtida Västra Götaland och till något annat – ett landskap av idéer, berättelser och bra och dåliga drömmar. 


Medverkande

Cia Runesson, Benedikte Esperi, Annikki Wahlöö