Foto: Josefin Tingvall

GIBCA Extended

  • lördag 2 oktober
  • 11.00
  • STATIONEN, Svenshögen 421, 444 97 Svenshögen

Resource Gallery startar upp sin installation CLAY LAB 

RESOURCE GALLERY är ett konstnärskollektiv som har sin bas i Göteborg och Berlin och består av konstnären Irvandy Syafruddin och keramikkonstnären Marilen Rauch. Genom praktikbaserat utforskande undersöker de platsspecifika resurser som material samt funderar över dess sociala påverkan.  


Medverkande

Irvandy SyafruddinMarilen Rauch