My Ship is Coming Loaded with Deceit

GIBCA Extended

  • fredag 22 oktober–måndag 25 oktober
  • Galleri Rotor2, HDK-Valand

Nature Is Out of Control

‘Nature is Out of Control’ relaterar till vårt koloniala arv och människans ofta okunniga relation till naturen. Avsiktligt eller oavsiktligt förflyttar vi djur, växter och andra organismer från deras naturliga livsmiljö. I sin nya miljö blir vissa, som den Gula Skunkkallan, invasiva och påverkar biologisk mångfald, ekosystem och i slutändan vårt eget välbefinnande negativt.

 

I sin konstnärliga praktik undersöker Anna Sofia Jernryd konventionella idéer rörande representation, identitet och klassificering samt betydelsen av ”att tillhöra”. Jernryd är intresserad av att omförhandla gränsdragningen mellan innanför och utanför, inkludering och exkludering samt ”jag” och ”du”. Genom att ompositionera sig själv/ motivet/ betraktaren, öppnar hon upp för en rörelse mellan dessa positioner.


Medverkande