Artist: Grebnellaw Foto: Leo Gongora

GIBCA Extended

  • fredag 24 september–söndag 3 oktober
  • 12.00 – 16.00
  • Fri entré

Materia – försvinnande och födelse – Hiroshi Koyama, Carmen Olsson, Yasuaki Matsumoto, Harald Svensson

Materia uppfattas medvetet och omedvetet av våra fem sinnen. Med fokus på materia ger verket uttryck för två världar. Vår tids slutpunkten värld av materia, och framtidenden okända värld som kommer därefter. Projektet är ett samarbete mellan två japanska och två svenska konstnärer från olika discipliner. En installation med video, performancemusik och skulpturer med doftapparater. Två världar, den vita som representerar världen där materien har försvunnit och den svarta som representerar den värld som kommer efter. Under utställningsperioden framförs en dansföreställning i installationen. Dansen söker materien i de två världarna. 


Medverkande

Skulptur och producent: Hiroshi Koyama
Dans & koreografi: Carmen Olsson 
Video: Yasuaki Matsumoto 
Musik: Harald Svensson  


Besöksinformation

Vernissage 24 september kl. 18.  

Dansföreställningen framförs 24 september kl. 19, 25 september kl. 16, 29 september kl. 19, 1 oktober kl. 19, 2 oktober kl. 16.