Konstmuseet. Verk av Elli Hemberg.

GIBCA Extended

  • lördag 11 september
  • 12.00 – 14.00
  • Konstmuseet i Skövde

Hiwa K – Cooking with Mama 

Cooking with Mama är ett pågående projekt som Hiwa K initierade första gången 2005, när han gick på konstskola i Tyskland. Verket är ett socialt konstverk, en performance och en matlagningskurs, allt i ett. Under Hiwa Ks ledning samlas en grupp människor, denna gång i Skövde, för att tillsam-mans laga kurdisk mat under överinseende av en av deltagarnas mor som är med på länk från Kur-distan. Resultatet blir ett generationsöverskridande möte över både kulturella och geografiska gränser. 


Medverkande

Hiwa K