Axel Dahlströms torg Foto: Lars Embäck

GIBCA Extended

  • fredag 1 oktober–söndag 31 oktober
  • Högsbo bibliotek

Det öppna torget – Lars Embäck  

Högsbotorp uppfördes kring ett torg och en skola i den första halvan av femtiotalet. Intilliggande områden Högsbohöjd och Frölundaborg stod klara ett knappt decennium senare. Vad finns att minnas från den tiden när människorna flyttade ut till Högsbo? Vad finns att berätta om livet i stadsdelen idag? Vad finns att förstå om en plats alla betydelser för människorna som lever och har levt där? En installation kan vara ett objekt som söker samverkan med sin omgivning. Genom att presentera ett platsspecifikt verk som utgår från stadsdelens historia och konstnärens egna erfarenheter från uppväxten i Högsbo hoppas Lars Embäck att hans utställning skall bidra till ett samtal med publiken. 


Medverkande

Lars Embäck


Besöksinformation

Utställningen “Det öppna torget” visas 1 – 31 oktober 2021 under bibliotekets öppettider.