Necklace by Daniel Kruger, 2017. Photo: Thilo Härdtlein
Foto: Rut-Malin Barklund.

GIBCA Extended

  • torsdag 2 september–lördag 2 oktober
  • Four Gallery, Risåsgatan 5, 411 22 Göteborg

Daniel Kruger 

Sensualitet spelar en viktig roll i Daniel Krugers arbeten. Former, material, mönster, textur och färg kombineras omsorgsfullt för att ge en visuell inverkan men också för att påverka åskådaren eller bärarens andra sinnen. Ofta har verken också en erotisk kvalitet. Hantverk är arbete som utförs av händer. En många gånger långsam process som ger tid att fysiskt lära känna materialet och det så småningom färdiga föremålet. Om föremålet är ett smycke kan detta intima förhållande senare föras vidare  till någon som bär och hanterar det. En artefakt utformad och tillverkad av en person för att ge njutning och välbehag till någon annan. 


Medverkande

Daniel Kruger 


Besöksinformation