Foto: Josefin Tingvall

GIBCA Extended

  • lördag 9 oktober
  • 13.00 – 16.00
  • STATIONEN, Svenshögen 421, 444 97 Svenshögen

CLAY LAB – Workshop med Resource Gallery 

Gestalta gemensamt och individuellt med den lokala leran som tvättats och beretts av Resource Gallery i CLAY LAB.