Foto: Josefin Tingvall

GIBCA Extended

  • lördag 30 oktober
  • 13.00 – 15.00
  • STATIONEN, Svenshögen 421, 444 97 Svenshögen

CLAY LAB – Lerbränning med Resource Gallery

En lerbränningsgrop bereds och sätts igång för att bränna föremål som tillverkats av lokal lera.