Ackreditering

Anmälan är öppen

För att närvara på förhandsvisningen av GIBCA 2017 krävs ackreditering. Ackrediteringen är tillgänglig för press och professionella inom konst och kultur. 

Klicka här för att ansöka

Förhandsvisningen äger rum fredagen den 8 september. Vid eventuella frågor, kontakta oss på fredrika.almqvist@gibca.se

10:00-19:00 (Tiderna är preliminära, och kan komma att ändras.)