ii want to believe

GIBCA Extended 2019

GIBCA startar nu för fjärde gången samarbetet GIBCA Extended där Västra Götalands konstscen knyts samman med den internationella biennalen! 

Under tio veckor erbjuds publik i regionen, och tillresta från Sverige och internationellt, ett rikt utbud av konstupplevelser som alla följer en och samma tematiska röda tråd.

GIBCA 2019 kommer curateras av Lisa Rosendahl (född i Malmö och idag baserad i Berlin) och snart presenteras tema och titel för den kommande biennalen.

Företräder du en plats för samtidskonst i regionen och är intresserad av att delta?

Vad innebär det?

Alla aktörer i GIBCA Extended medverkar med ett egenproducerat samtidskonstprojekt som tar plats under biennalperioden och som tar spjärn mot biennalens tematik.

Inför biennalen deltar man också i informationsmöten, tematiska fördjupningsdagar och andra tillfällen för nätverkande mellan konstaktörer, spridning av kunskap och information. GIBCA Extended är både ett publikt program som visar på bredden i regionens konstscen och ett internt nätverksarbete som verkar för att synliggöra den fria konstscenen och bidra till aktiv konstartsutveckling och konstens infrastruktur i regionen.

Hur deltar man?

GIBCA Extended är öppet för alla som vill delta, men för deltagande krävs följande:

  • Utställningen ska genomföras inom aktuell biennalperiod (för 2019 gäller det perioden 7 september-17 november).
  • Konstprojektet ska ha en tydlig koppling till biennalens aktuella tematik. Kontakta Cecilia Floris på cecilia.floris@gibca.se för att få veta mer.
  • Aktören* ska arbeta med samtidskonst.
  • Alla som vill delta i satellitprogrammet ska skicka idéförklaringar, utställningsperioder samt förklaring på den tematiska kopplingen till GIBCA senast 31 januari 2019. Utifrån dessa ansökningar formas nätverket och gemensamma program och koncept planeras.

* Som aktörer räknas konsthallar, gallerier, fria konstnärsgrupper eller curatoriska plattformar

---

Nyfiken?

Kontakta oss gärna för mer information. Är du intresserad av att delta och behöver information om tematiken kan du vända dig till vår konstnärliga ledare Ioana Leca på ioana.leca@gibca.se

Övrig information

Satellitprogrammet GIBCA Extended invigs som en gemensam programsatsning fredagen 6 september 2019. Biennalen 2019 öppnar för publik lördagen 7 september och pågår fram till söndagen 17 november. 

Mer information tillkommer löpande.

Kontakt

För ytterligare information eller frågor kontakta projektledare Cecilia Floris på e-mail cecilia.floris@gibca.se alt. tfn. 031-120846