Sissel M Bergh artwork

2019.09.21 - 2019.09.21

Vit kub, vit blick

Konstnärspresentationer och panelsamtal

Konstnärspresentationer och panelsamtal :
Lördag 21 september kl. 14–17
Göteborgs Konsthall
På svenska

I gallerirummets vita kub tycks konsten skild från andra sammanhang, en syn på utställningsrummet som förknippats med modernitetens löfte om frihet, men också med kapitalismens och kolonialismens rovdrift.

Göteborgs Konsthall som öppnade 1923 kan därför betraktas som central för handels- och industristaden Göteborgs drömmar och mardrömmar om moderniteten, en plats som idag genomkorsas av historiska konflikter och har en priviligierad relation till offentlighet.

Programmet tar denna historia som utgångspunkt och inleds med en konstnärspresentation av Sissel M Bergh och filmvisning av Hanni Kamaly, följt av ett panelsamtal.

Konstfrämjandet distrikt västra presenterar projektet Lär av! Vad är dekolonial konst i Sverige idag? Projektet bygger på intervjuer med konstnärer och riktar in sig på frågan om vad en dekolonial konstnärlig praktik innebär. Vilken roll kan konst ha i en avkoloniserande praktik? Och vilken roll kan konst- och kulturinstitutionerna ha för att stödja avkoloniserande processer?

 

Bild: Sissel M. Bergh fotografierad av Malin Griffiths