2013.10.18 - 2013.10.18

Samtidskonstdagarna 2013: State of the Art

Ett internationellt seminarium om samtidskonstinstitutionens roll i samhället (endast föranmälan)

Samtidskonstdagarna 2013 diskuterar samtidskonstinstitutionens förändrade roll och undersöker dynamiken mellan konstnärlig praktik, institution och samhälle. Riksutställningar, Göteborgs Konsthall, Västra Götalandsregionen och Kultur i Väst presenterar Samtidskonstdagarna 2013. Läs mer på riksutställningar.se.

Endast föranmälan!