2017.09.30 - 2017.09.30

Föreläsning: Jämställdhet, vithet och sekularitet

Hur skapas människors föreställningar om religion och hur påverkar dessa de samhällen vi lever i?

Mikaela Lundahl, lektor på institutionen för Globala studier vid Göteborgs universitet, håller ett föredrag om jämställdhet, vithet och sekularitet. Hennes forskning rör sig kring makt, kön, sexualitet, identitet och kultur. Lundahl kommer att tala om den samhällssyn som lyfter fram det sekulära som något neutralt och objektivt och därmed religion som något avvikande och annat.
 
I samarbete med Folkuniversitetet. 
 
Tid: lördag 30 september, kl. 15–16.30
Plats: Göteborgs Stadsbibliotek, trappscenen