Ackreditering

Anmälan är öppen

För att närvara på förhandsvisningen av GIBCA den 8 september 2017 krävs ackreditering.
Ackrediteringen är tillgänglig för press och professionella inom konst och kultur. 

Klicka här för att ansöka

Vid eventuella frågor, kontakta vår kommunikatör Fredrika Almqvist på fredrika.almqvist@gibca.se

10.00 Registering på Röda Sten Konsthall (alla arenor har öppet mellan 12-17 ink GKH/RSK )