Nätverket GIBCA Extended

Under GIBCA Extendeds nätverksträffar i höst kommer vi att fokusera på och inspireras av olika typer av samarbeten! Aktörer som är en del av GIBCA Extended kommer vid två tillfällen att presentera sina verksamheter och hur de arbetar för att dela publik, kunskap och resurser.  

Hur jobbar vi hållbart och långsiktigt? Hur kan vi samordna och samverka inom nätverket för att gemensamt skapa goda möjligheter? 

 

Digital nätverksträff – Samarbeten II 
Onsdag 9 december kl. 16–18 

Camilla Johansson Bäcklund driver tillsammans med Julia Boström och Christian Kleinhenz STATIONEN i Svenshögen, en ideell förening som producerar, arrangerar och presenterar samtida konst och kultur. Förutom att arrangera publika arrangemang kommer STATIONEN även tillgängliggöra tillfälliga arbetsplatser för konstnärer och kulturarbetare, bland annat genom residensverksamhet. Föreningen bildades i januari 2019 och de är baserade i Stationshuset i Svenshögen, 6 mil norr om Göteborg, längs Bohusbanan. 

Under hösten 2020 inleder STATIONEN ett projekt som genom ett antal aktiviteter vill skapa möjligheter för personer med en relation till Svenshögen att dela minnen, bilder och berättelser. Detta inspirationsmaterial kommer sedan att användas av STATIONEN och inbjudna konstnärer för fortsatt arbete som förhoppningsvis utmynnar i en utställning under GIBCA Extended 2021.  

Charlotta Eidenskog arbetar med samordning och utveckling på Konstepidemin. Konstepidemin är ett konstnärsdrivet kulturcentrum i Göteborg och en av Sveriges största arbetsplatser för konstnärer i det fria kulturlivet. Konstepidemin fungerar som en plattform för konstnärliga projekt och utbyten och här arbetar fler än 130 utövare från olika konstområden. Konstepidemin är även en central mötesplats där det erbjuds ett omfattande besöksprogram med utställningar, scenkonstevenemang, visningar, seminarier, workshops och mycket mer. 

Konstepidemin har under flera år varit med i GIBCA Extended och är också en del av Linnéklustret som även består av Galleri BOX, Galleri 54 och Four.  

Anmälan: skicka ett mail till extended@gibca.se och anmäl dig till nätverksträffen senast 8 december. Vi vill gärna veta ditt namn och vilken organisation du (eventuellt) kommer ifrån. 

 

Klusterträff Skaraborg 
Måndag 9 november kl. 10–11   

Tillsammans med Konstmuseet i Skövde vill vi bjuda in er samtidskonstaktörer aktiva i Skaraborg till en klusterträff för att diskutera möjligheterna till framtida samarbeten och utvecklingsarbete i delregionen.   

Vår tanke med denna träff är att vi vill bjuda in till möjligheten att skapa program i samband med GIBCA Extended 2021. Specifik tyngd läggs dock vid att långsiktigt jobba fram ett kluster i Skaraborg för att hitta möjligheter att dela erfarenheter, kunskap och publik, både delregionalt och i det regionala nätverket som helhet.   

Plats: Konstmuseet i Skövde 

Anmälan: skicka ett mail till extended@gibca.se och anmäl dig till mötet senast 1 november. Vi vill gärna veta ditt namn och vilken organisation du (eventuellt) kommer ifrån. 

 

Digital nätverksträff – Samarbeten I 
Onsdag 4 november kl. 16–18 

Sara Östebro driver Boy Konsthall tillsammans med Maja Östebro. Sara är också projektledare för samverkansprojektet Art Center Sjuhärad, där Boy konsthall (Teater Nu) i Bollebygds kommun, Drömfabriken – Det andra väveriet i Tranemo kommun, Internationellt Vävcenter Sjuhärad, Nycirkusfestival Rydal och Rydals museum i Marks kommun ingår. Tillsammans verkar de för ett levande kulturliv i Sjuhärad, där kunskap och resurser delas. Projektet drivs med stöd av Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. 

Under GIBCA Extended 2019 anordnade Art Center Sjuhärad bland annat chARTerbus. 

Victoria Klaiber Svensson är kulturstrateg i Ulricehamns kommun. Under GIBCA Extended 2019 samarbetade hon med Tiny Festival Producers, en konstnärsdriven ideell förening baserad i Göteborg. Victoria kommer att tala om vad deltagande i GIBCA Extended kan innebär för en mindre landsbygdskommun och hur hon ser på sin roll som tjänsteperson i detta sammanhang.  

Inför GIBCA Extended 2021 har Ulricehamns kommun ett kommande projekt med konstnärsresidens i hembygdsföreningar.  

 

Anmälan: skicka ett mail till extended@gibca.se och anmäl dig till nätverksträffen senast 3 november. Vi vill gärna veta ditt namn och vilken organisation du (eventuellt) kommer ifrån.

 

Facebook-grupp: Nätverket GIBCA Extended  

För att underlätta samordning och dialog mellan aktörer i GIBCA Extended har vi nu startat upp en Facebook-grupp. Här finns det möjlighet att dela med sig av kommande planer och flagga för möjliga framtida samarbeten. Här går det också bra att tipsa om event, föreläsningar etc. som skulle vara intressant för GIBCA Extended-nätverket.  

Denna grupp kan ses som ett komplement till vår samordning och interna kommunikation. Självklart kommer vi fortsatt att gå ut med all information kring kommande nätverksträffar och deadlines via mail!