ii want to believe

GIBCA Extended 2019

GIBCA startar nu för fjärde gången samarbetet GIBCA Extended där Västra Götalands konstscen knyts samman med den internationella biennalen! 

Under tio veckor erbjuds publik i regionen, och tillresta från Sverige och internationellt, ett rikt utbud av konstupplevelser som alla följer en och samma tematiska röda tråd.

GIBCA 2019 och 2021 curateras av Lisa Rosendahl (f.1974, Malmö) frilansande curator och skribent baserad i Berlin. Det curatoriska ramverket kommer att använda sammanflätning som centralt motiv och metod. Titeln på årets biennal är Part of the Labyrinth.

Ansökan för att delta i GIBCA Extended har varit öppen för samtliga aktörer som arbetar med samtidskonst i regionen. Den 15:e juni kommer information om vilka som valts ut att delta.

Vad innebär det?

Alla aktörer i GIBCA Extended medverkar med ett egenproducerat samtidskonstprojekt som tar plats under biennalperioden och som tar spjärn mot biennalens tematik.

Inför biennalen deltar man också i informationsmöten, tematiska fördjupningsdagar och andra tillfällen för nätverkande mellan konstaktörer, spridning av kunskap och information. GIBCA Extended är både ett publikt program som visar på bredden i regionens konstscen och ett internt nätverksarbete som verkar för att synliggöra den fria konstscenen och bidra till aktiv konstartsutveckling och konstens infrastruktur i regionen.

Nyfiken?

Ansökningstiden har löpt ut. Deltagande aktörer presenteras den 15:e juni. Kontakta vår konstnärliga ledare Ioana Lecaioana.leca@gibca.se för mer information.

Övrig information

Satellitprogrammet GIBCA Extended invigs som en gemensam programsatsning fredagen 6 september 2019. Biennalen 2019 öppnar för publik lördagen 7 september och pågår fram till söndagen 17 november. 

Mer information tillkommer löpande.

Kontakt

För ytterligare information eller frågor kontakta oss på e-mail extended@gibca.se alt. tfn. 031-120846