GIBCA-Extended 2017 Marika Hedemyr_M

Marika Hedemyr

Next To You at Korsvägen, 6/9–19/11

Plats: Korsvägen 2, Göteborg. Utanför vänthallen vid Pressbyrån.
Öppettider: kl. 9-19

Kontakt: www.marikahedemyr.com
Hemsida: www.nexttoyou.art


Vart är du på väg? Hur förhåller du dig till personen bredvid? En smartphone i handen kan öppna nya världar och förbindelser och samtidigt skapa isolerade bubblor och skiktade samhällen. I Next to You at Korsvägen utforskar Hedemyr denna paradox genom en interaktiv promenad där dina val blir avgörande för händelseförloppet – en privat mixed-reality-situation skapas där upplevelsen av platsen och de förbipasserande förhöjs. I vilken riktning går du? Gör dig redo!

Verket är skapat för och upplevs på Korsvägen i Göteborg. Du kan gå promenaden på egen hand via din smartphone och hörlurar, eller låna utrustning när teamet finns på plats. För mer information, öppettider och ingång till promenaden: www.nexttoyou.art

Marika Hedemyrs konst undersöker känslomässiga och politiska relationer mellan människor och platser. I sina senaste offentliga verk expanderar hon koreografi och berättande via ny teknik.

 

Program

Artist Talk: Marika Hedemyr with Mona el Gammal
Den reella och virtuella platsen - det narrativa rummet

Marika Hedemyr och Mona el Gammal i samtal om möjligheterna och begränsningarna att arbete med konst, koreografi och teater i virtuella rum och mixade verkligheter.
Moderator: Sarah Melin, Göteborgs Dans och Teaterfestival. 
 
Var: Konstepidemin, Blåa Huset
När: 10 september, kl.12.30 - 14:00

 

Artist Talk: Marika Hedemyr
Möt Marika Hedemyr i ett samtal med Klas Grinell, forskningssamordnare och intendent för Världskulturmuseets utställning Korsvägar.

Var: Världskulturmuseet, Södra vägen 54
När: 11 oktober kl 18-19