gibca-artist28_vector.jpg

Vector

Vector är en nybildad interdisciplinär grupp som arbetar med projekt som undersöker samhällsfrågor genom  interventionistiska strategier. Vector konstruerar sina projekt som en typ av sociopolitiska "stresstester" i syfte att blottlägga revori samhällsväven i de kontexter där deras projekt utspelar sig. 

På Göteborgs mest offentliga plats, Götaplatsen, kommer Vector att under kiennalens gång skapa den sociala skulpturen The Banned Image som kommer att undersöka gränserna för vad som får visas i det offentliga rummet i det sekulära svenska samhället. Det färdiga verket kommer att presenteras någon gång under andra halven av utställningsperioden. 

Vectors medlemmar är parallelt med sitt arbete med gruppens projekt ocskså verksammai andra konstellationer och sammanhang på flera kontinenter. 

Foto: 

Götaplatsen, Göteborg. Courtesy Vector