Public Movement

Public Movement

Public Movement är en konstnärsgrupp som undersöker dolda möjligheter till performativa handlingar i det offentliga rummet. Deras undersökningar fokuserar på relationen mellan statens makt och konsten, och de syftar till att utforska de strukturer och ideologier som ligger till grund för institutionell och kulturell politik.

I Public Movement's verk Debriefing Session: Göteborg erbjuds besökare ett möte på tu man hand med en representant för gruppen. Representanten ger en förtrolig beskrivning av de förhandlingar som försiggick bakom kulisserna under SALONS: Birthright Palestine? mellan bidragsgivare, aktivister, politiska lobbyister och kulturinstitutioner. SALONS: Birthright Palestine? var ett omdebatterat konstprojekt som utspelade sig på flera ställen i New York samtidigt under 2012.

Fenomenet och begreppet "civil pilgrimsfärd" är centralt för denna performance, och särskilt de så kallade Birthright-resorna under vilka religiösa ritualer används för att framkalla en känsla av nationell identifikation i judiska diasporagrupper. Att använda pilgrimsfärden som format skapar en känsla av förkroppsligad historia, av ett förkroppsligat arv, som i sin tur genererar både konflikter och allianser.

Genom att skärskåda dessa resor och dess ideologiska underbyggnad, avslöjas även de politiska intressen som ligger bakom dem. Personer och institutioner som ger stöd till civila pilgrimsfärder stödjer också den internationella spridningen av samtida konst, som ett verktyg för skapande av en nationell identitet.

Debriefing Session: Göteborg har anpassats för det svenska sammanhanget och performancen ställer frågor kring huruvida kulturbojkottens effektivitet som en livskraftig, icke-våldslig protestform i det nuvarande politiska klimatet. Sessionen förutser dessa hemliga transaktioner och den gör varje medlem av allmänheten till en informationsagent och påminner oss om att alla, inom konsten liksom i politiken, kan vara dubbelagenter.

 

Debriefing Session: Göteborg har skapats av Dana Yahalomi, ledare för Public Movement, och Alhena Katsof, strategi- och protokollchef, Public Movement.

Debriefing Session: Göteborg går att besöka på lördagar under biennalen och kan bara ta emot ett begränsat antal deltagare. Plats bokas i förväg genom att skicka e-post till debriefingsessions@gibca.se

 

Public Movement bor och arbetar i Tel Aviv.

 

Verket är producerat för Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) 2017 

Med stöd från Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse  

 

Foto


Debriefing Session: Göteborg  under WheredoIendandyoubegin - On Secularity på Elite Plaza Hotel. Foto © Hendrik Zeitler