nicoline

AnarKrew: An Anti-Archives, Göteborg Carnival on Record

Curator Claire Tancons

Arenor: Göteborgs Konsthall och Hasselblad Center

AnarKrew: An Anti-Archives navigerar de farvatten där de maritima, imaginära karnevaliska strategier och anarkistiska influenser sammanflödar, vilka utgör kärnan i Göteborgs tradition av proteströrelser. AnarKrew är en ordlek med engelskans ”anarchy” (anarki) och ”crew” eller ”krew” (besättning) och slår fast att piratskeppets besättning och karnevaldeltagarna har liknande drag av anarkism, ungefär som båten förhåller sig till flotten. AnarKrew befinner sig i gränslandet mellan historiskt, fiktivt och mytologiskt berättande och ger sig ut på en forskningsfärd som återuppfinner staden Göteborgs ursprung genom karnevalen och karnevalens ursprung till havs, utifrån dess omstridda etymologi, ”carrus navalis”.

Med utgångspunkt i arkiven från den idag bortglömda Göteborgskarnevalen (1982-1993) och med de så kallade Göteborgskravallerna (2001) som tillfällig slutpunkt kastar AnarKrew loss på en odokumenterad resa genom Göteborgs motkultur och dess vidare förgreningar i Nordeuropa. I utställningen testar Tancons hur documentation och arkivmaterial kan användas i konstnärlig och curatorisk praktik i syfte att få en ny tid att framträda, snarare än att återskapa en förlorad epok.

Claire Tancons, curator

Konstnärer

Sonia Boyce (Storbritannien / UK, 1962), Andreas Gedin (Sverige / Sweden, 1958) , Nicoline van Harskamp (Nederländerna / the Netherlands, 1975), Johan Heintz (Sverige / Sweden, 1958), Jean-Louis Huhta (Sverige /Sweden, 1965), Deimantas Narkevičius (Litauen / Lithuania, 1964), New Beauty Council & MYCKET i samarbete med Maja Gunn (Sverige / Sweden etabl. 2008 / 2011), Roberto Peyre (Sverige/ Sweden, 1971), Karol Radziszewski (Polen / Poland, 1980), Psychic Warfare (Sverige / Sweden, 2010), Per Zennström & Lennart Sjöberg (Sverige / Sweden, 1961/Sverige / Sweden, 1961)