2015.11.22 - 2015.11.22

Screening: The Propeller Group - The Living Need Light, The Dead Need Music

3:e Våningen

Fem helger under biennalen visar The Propeller Group den tjugoen minuter långa filmen The Living Need Light, The Dead Need Music.

 

Visningtider:

12/9-13/9         kl. 12-16

26/9-27/9         kl. 12-16

17/10-18/10     kl. 12-16

24/10-25/10     kl. 12-16

21/11-22/11      kl. 12-16