2019.11_.02_medium_.jpg

2019.11.02 - 2019.11.02

Om konstens roll i klasskampen

Panelsamtal

Lördag 2 november kl. 14–17
Göteborgs Konsthall
På svenska
 
Under efterkrigstiden växte konstsamlingar fram i Sveriges verkstadsklubbar som en del av den fackliga organiseringen och den politiska gemenskapen. Politiska frågeställningar, historisk kamp och arbetaridentitet etablerades genom konst och kulturella uttryck. Samtalet utgår ifrån konstnären Knud Stampes (1936–1996) verk om fabrikens tidsstudiemän, Väggteckning, som är utlånat av SKF:s verkstadsklubb till utställningen på Göteborgs Konsthall. Verket som Stampe skapade för arbetarna på SKF förmedlar en kritik av arbetsvillkoren som är aktuell än idag.
 
Vad kan vi lära av 1900-talets fackliga kulturengagemang? Hur ser dagens arbetarkonst ut och genom vilka uttryck formas en politisk rörelse? Michele Masucci samtalar med fil dr. Margareta Ståhl, f d arkivarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och verksam inom Arbetarkonstgruppen samt konstnären Benj Gerdes, som presenterar sitt pågående projekt om konflikten i Göteborgs hamn.