2015.10.07 - 2015.10.07

HoW Samtal - The Museum

I samarbete med Historiska Museet, Stockholm, detta HoW Samtal analyserar historierepresentation vid museum såsom konst-, historiska- och etnografiska museer.

Själva begreppet House of Words (HoW) refererar till “la Casa de la Palabra”, en traditionell mötesplats i vissa afrikanska samhällen, där berättelser, ritualer och olika uppträdanden tar plats. Konstbiennalens HoW fungerar framför allt som en social plattform för diskussion, erfarenhetsutbyte och samarbete. Bygget av själva paviljongen, lett av Santiago Cirugeda, var en kollektiv process som involverade ett stort antal grupper och individer. Paviljongen är byggd av återvunnet material och är under biennalen tillfälligt fäst i Röda Sten Konsthall.

Inne i bygget visar konstnären Loulou Cherinet ett antal intervjufilmer som på olika sätt undersöker begreppet “utanförskap“. Cherinets projekt kompletteras av ett program bestående av panel- och rundabordsamtal, skapat av Cherinet i samarbete med biennalens curator Elvira Dyangani Ose. 

Participating storytellers

  • Erik Berggen - The Museum of Forgetting
  • Sebastian De la Cour - GIBCA Artist, The Museum of Nothing
  • Guttorm Guttormsgaard  -  Norwegian ​Artist 
  • Nicholas ​Maleve - Scandinavian Institute for Computational Vandalism (SICV)
  • Mariá Jansen - Senior Curator and Museum Director, Historiska Museet 
  • Britta Söderqvist -  Head of Content & Learning, Världskulturmuseet,​ Göteborg​
  • Hans Ruin - Professor of Philosophy, Södertörn University, & Director of Research Program: Time, Memory and Representation

    Host: Aukje Lepoutre Ravn - Konstnärlig ledare GIBCA 2015

Alla samtal sker på engelska.