2015.09.30 - 2015.09.30

HoW Samtal - Community & Participatory Politics

I samarbete med Polska Institutet, detta samtal kretsar kring olika föreställningar om ett ”community” och individens roll i kollektivet.

HoW Samtalet om Community & Participatory Politics berör frågor om demokrati, politisk identitet, maktrelationer och medbestämmande.

Själva begreppet House of Words (HoW) refererar till “la Casa de la Palabra”, en traditionell mötesplats i vissa afrikanska samhällen, där berättelser, ritualer och olika uppträdanden tar plats. Konstbiennalens HoW fungerar framför allt som en social plattform för diskussion, erfarenhetsutbyte och samarbete. Bygget av själva paviljongen, lett av Santiago Cirugeda, var en kollektiv process som involverade ett stort antal grupper och individer. Paviljongen är byggd av återvunnet material och är under biennalen tillfälligt fäst i Röda Sten Konsthall.

Inne i bygget visar konstnären Loulou Cherinet ett antal intervjufilmer som på olika sätt undersöker begreppet “utanförskap“. Cherinets projekt kompletteras av ett program bestående av panel- och rundabordsamtal, skapat av Cherinet i samarbete med biennalens curator Elvira Dyangani Ose. 

Alla samtal sker på engelska

Participating storytellers

  • Karolina Bregula - Multimedia Artist 
  • Dr. Angela Muvumba Sellström​ - Researcher, the Nordic Africa Institute
  • Masoud Vatankhah - Poet, Author and Activist
  • Jasmine Lyman - Owner & Founder of Playcentric Industries, Story architects and Think&DO Collaboratory, & Epic Unidragon Gallery
  • Lasse Fryk - Senior Lecturer - Global Studies, Göteborg University
  • Sven Bartilsson - Leader and Coordinator of Coompanion Göteborgsregionen
  • Phoebe Boswell - GIBCA 2015 Artist
  • Malin Windehammar - Staden vi vill ha