2013.11.15 - 2013.11.15

Finissagekonferens: On Radical Imagination: Dialogues and Provocations

Som avslutning på Göteborgs Internationella konstbiennal (GIBCA) arrangeras konferensen "Radikal fantasi? Provokationer och dialog" på Akademin Valand, 14-16 november. Konferensen kommer att utgå från biennalens tematik kring lek och radikal fantasi i en konstnärlig och politisk diskurs.

Den internationella konferensen "Radikal fantasi? Provokationer och dialog" samlar ledande konstnärer, kritiker, curatorer, forskare och föreläsare för att samtala och reflektera kring biennalens tematik. Konstens främsta funktion idag är att underlätta för oss att göra det som är dess främsta roll – att hjälpa oss att tänka hur världen skulle kunna te sig annorlunda och att tänka den tillsammans. Under konferensens tre dagar kommer konstbiennalens tematik att diskuteras. Diskussionerna kommer att vrida och vända på begreppen och besvara en rad frågeställningar;

  • På vilket sätt kan vi tala om fantasin som "radikal"? 

  • Handlar "bevarandet av den radikala fantasin" om att återskapa något som har gått förlorat, om att återerövra något stulet, att minnas något som varit glömt eller att återuppbygga något skadat? 
  • I en tid som präglas av kreativitetsretorik ("kreativa näringar, städer, klasser") och konsumtionsbudskap, hur kan vi tyda konstbiennalens uppmaning om att "leka"?
  • Vad innebär den välbekanta kombinationen av "konst och politik" - för den konstnärliga praktiken, den curatoriska diskursen och samtidskritiken? 
  • Vilka är motsättningarna och möjligheterna mellan curatorisk och konstnärlig verksamhet? 
  • Vad finns kvar, vad är önskat - efter karnevalen/ efter biennalen?

Se mer information, anmäl dig och se hela programmet på Akademinvaland.gu.se

OBS! Konferensen kräver föranmälan

Plats: Akademin Valand

Konferensen presenteras av Akademin Valand, Göteborgs universitet, i samarbete med GIBCA och EARN – European Artistic Research Network.