2016-10-11

GIBCA Nyhetsbrev vecka 41

Nu arbetar vi vidare med förberedelserna för Göteborgs Internationella Konstbiennal som går av stapeln mellan 9 september till 19 november 2017!

Vi är glada att presentera nyheten om ett utvidgat projektsamarbete med PostkodLotteriets Kulturstiftelse och rapportera om curator Nav Haqs föreläsningsturné i Sverige, i samarbete med IASPIS.

Vi vill också puffa för utlysningen av tjänsten som utställningsproducent och välkomna alla er som vill delta i GIBCA Extended att komma på ett uppstartsmöte på Röda Sten Konsthall den 14 oktober.

Med vänliga hälsningar,
GIBCA-teamet

 


 

Konst utanför institutionerna under GIBCA 2017

Göteborgs Internationella Konstbiennal kommer under 2017 att handla om en av vår tids mest centrala frågor – den om det sekulära och mångreligiösa samhället. 
 
Med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse kommer GIBCA bjuda in samtidskonstnärer att skapa platsspecifika konstverk. Verken kommer att skapas i dialog med intresserade personer och organisationer. De kommer att presenteras på en rad olika platser runt om i Göteborg.
 
I anslutning till konstverken kommer GIBCA utveckla ett kreativt program och en rad olika pedagogiska aktiviteter som med utgångspunkt i konsten erbjuder en ny plats för samtal. Syftet är att undersöka konstens möjlighet att delta i samtalet kring vad det innebär att vara människa i en tid präglad av ökad polarisering.
 
Genom det inkluderande förhållningssätt som kännetecknar det här initiativet från Röda Sten Konsthall, finns förutsättningar för en långsiktig dialog mellan många olika samhällsgrupper. Vi är stolta över att stödja ett sådant projekt", säger Angelica Månsson–Gerde, General Manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

 


 

lena-malm-iaspis-nav-haq

Föreläsningsturné med curator Nav Haq

I september anordnade GIBCA i samarbete med IASPIS Konstnärsnämnden en föreläsningsturné med GIBCAs curator Nav Haq. Första föreläsningen gavs på Röda Sten Konsthall i Göteborg och följdes av presentationer på Bildmuseet i Umeå, IASPIS i Stockholm och Malmö Konsthall.

Nav Haq mötte en engagerad publik och diskuterade frågan om det sekulära samhällets roll idag och samtidskonstens roll i att förstå och ta sig an ämnet. Konsten har historiskt sätt behandlat utmanande sociala och politiska frågor men har också tagit sig an religionsfrågor som rör konflikter, livsåskådning och andlighet. Med rötter i religionen och samtida form i en sekulär tradition har konsten en unik position att ta sig an dessa komplexa frågor.
 
I samband med sitt besök i de svenska storstäderna har Nav Haq träffat en rad konstnärer och gjort besök på institutioner och gallerier runt om i landet.

 


 

 

Delta i GIBCA Extended 2017

Vi vill nu bjuda in alla stadens och regionens professionella samtidskonstaktörer att delta i satellitprogrammet GIBCA Extended.  

GIBCA Extended etablerades 2013 och har växt till att under biennalen 2015 omfatta över 50 konstaktörer i Göteborg och regionen. Inom ramen för GIBCA Extended bjuder vi in konstaktörer att ta spjärn mot GIBCAs tematik och genomföra program, utställningar, events och performance mm. GIBCA Extended lyfter fram den mångfacetterade och unika konstscen som regionen inrymmer; gallerier, konsthallar, curatoriska plattformar, konstnärer, scenkonstaktörer och fria konstgrupper i ett omfattande gemensamt program som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik. Läs mer om tidigare upplagor av GIBCA Extended

Informationsmöte 14 oktober
Vill du vara med eller veta mer om Extended? GIBCA bjuder in till ett informationsmöte om satellitprogrammet fredag 14 oktober kl. 10-11.30 på Röda Sten Konsthall.

Anmälan till mötet görs till emelie.storm@gibca.se senast 12 oktober.

 


 

Ledig tjänst: Utställningsproducent

GIBCA söker en utställningsproducent inför GIBCA 2017. Arbetsuppgifterna består i att planera och verkställa produktion och installation av biennalens konstverk och utställningar samt att arbeta med uppföljning och rapportering efter biennalens slut. I arbetet ingår olika moment så som offertintag, ansökningar om tillstånd och eventuella fondmedel, samarbeten med gallerier och institut, anskaffning av material, beställning av transporter, planering av logistik för installation och teknik på biennalens olika arenor samt uppföljning av kostnader, avtal och överenskommelser med aktörer och konstnärer. 

Du arbetar tätt tillsammans med biennalens konstnärliga ledare, curator och de aktuella konstnärerna. Du är en viktig del av arbetslaget och då det utgörs av en liten grupp kollegor förutsätter tjänsten att du ansvarar för helhetsgenomförande – från planering till praktiskt avslut.

Omfattning: 100 %
Varaktighet: 15/1-31/12 2017
Ansökan: senast 25 oktober till rekrytering@rodastenkonsthall.se
Läs mer om tjänsten