2016-06-29

Föreläsningsturné med Nav Haq - curator för GIBCA 2016

 

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) bjuder in till en serie föreläsningar med Nav Haq - curator för den 9e upplagan av GIBCA. Biennalen, som äger rum 9 september-19 november 2017, kommer att fördjupa sig i en både politiskt brännande och samhällsaktuell fråga - den om det sekulära samhället.

Föreläsningsturnén startar på Röda Sten Konsthall i Göteborg den 2 september, där Haq deltar i ett samtal med Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Därefter kommer Haq att besöka Bildmuseet i Umeå (3 september), IASPIS konstnärsnämnden Stockholm (6 september) och Malmö Konsthall (7 september). Föreläsningsturnén presenteras i samarbete med IASPIS konstnärsnämnden. 

Curator Nav Haq behandlar frågor om det sekulära - särskiljandet av religiös tro (och icke-tro) från staten. Inom den samtida västerländska liberala sekulariteten söker man skapa förutsättningar för att upprätthålla och skydda fyra medborgerliga fundament: politisk och social jämlikhet, minoriteters rättigheter och den juridiska separationen mellan det privata och offentliga.

Under 2000-talets stora geopolitiska omvälvningar har den liberala sekulariteten utsätts för våldsamma påtryckningar som en följd av en ökande global medvetenhet fylld av rädsla, osäkerhet och otrygghet och en rad frågor framträder som viktiga för framtiden. Vilken roll kan det sekulära ha i dagens samhälle? Hur ter sig sekularitet i stunder av kris? Hur kan vi relatera till de religiösa ”andra” som träder in i sekularitetens rum? Hur kan vi upprätthålla sociala, sexuella, kulturella eller religiösa friheter i ett samhälle med stora kulturella skillnader? Är staten bäst lämpad att definiera sekularitet? Om inte, vem?

Detta är några av de frågor som kommer behandlas i den 9e upplagan av GIBCA och som detta inledande samtal med mellan Nav Haq, curator och Ola Sigurdson kommer att beröra.

I samband med biennalen kommer ett specialnummer av PARSE Journal på temat sekularitet att ges ut, i ett samarbete mellan GIBCA och PARSE.  Läs mer


Föreläsningsturné

Fredag 2 september kl 18, Röda Sten Konsthall, Göteborg 
Lördag 3 september kl 14, Bildmuseet, Umeå
Tisdag 6 september kl 16, Iaspis Konstnärsnämnden, Stockholm
Onsdag 7 september kl 19, Malmö Konsthall, Malmö

 

Nav Haq arbetar som intendent på M HKA – Museum of Contemporary Art i Antwerpen. I sin research som curator och skribent har Haqs fokus legat på mötet mellan kultur och politik, teori och praktik. Haq har tidigare varit curator på Arnolfini i Bristol och på Gasworks i London. Han har curaterat ett flertal soloutställningar med konstnärer såsom Hassan Khan, Cosima von Bonin, Shilpa Gupta, Kerry Tribe, Imogen Stidworthy, Alexandre Estrela och Otobong Nkanga. Haqs curaterade grupputställningar omfattar bland annat "Superpower: Africa in Science Fiction" (2012), "Museum Show" (2011) och "The Sea Wall (2011).

Ola Sigurdson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap samt föreståndare för Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. Han är författare till ett tjugotal böcker och även aktiv som kulturskribent. För närvarande skriver han om relationen mellan humor, subjektivitet och teologi.

Röda Sten Konsthall är huvudman för biennalen.