Tematisk fördjupningsdag

Posted: 2019-02-22
Category: Svenska
Under februari anordnar biennalen en tematisk fördjupningsdagen inför sin kommande upplagan.

GIBCA Extended Start-Up Meeting

Posted: 2018-10-24
Category: English
In 2019 GIBCA will continue its collaboration with GIBCA Extended, a project where the art scene in Västra Götaland Region joins the international biennial in showcasing interesting contemporary art projects. 

Uppstartsmöte för GIBCA Extended

Posted: 2018-10-24
Category: Svenska
GIBCA startar nu för fjärde gången samarbetet GIBCA Extended där Västra Götalands konstscen knyts samman med den internationella biennalen. Den 24:e oktober hölls en inledande informationsträff för GIBCA Extended. 

Meeting Point

Posted: 2018-10-16
Category: Svenska
Under Meeting Point anordnas portfoliovisningar för konstnärer bosatta i Västra Götalandsregionen. Den 26–27 november erbjuds ca 60 konstnärer tillfälle att under korta möten presentera sin portfolio för de gästande curatorerna i syfte att knyta kontakter för möjliga samarbeten och utställningar.

Meeting Point 2018

Posted: 2018-10-16
Category: English
Meeting Point 2018 will take place on November 26-27, around 60 artists will have the opportunity of presenting their work during brief meetings with the invited guest curators. The aim of Meeting Point is to establish contacts between artists and curators for potential future collaborations and exhibitions.

Lisa Rosendahl Appointed Curator of GIBCA 2019 and GIBCA 2021

Posted: 2018-07-12
Category: English
It's official!

Lisa Rosendahl utses till curator för GIBCA 2019 och GIBCA 2021

Posted: 2018-07-12
Category: Svenska
Nu är det officiellt!

GIBCA Attends Market Art Fair

Posted: 2018-05-04
Category: English
How do artistic and curatorial practices address rising nationalism? How do contemporary artists relate to terms such as ‘home’, ‘belonging’ and ‘national identity’? The tensions that have followed the nationalist and populist waves in Europe have increased the importance of analysis and critical thinking, even in the art world.

Göteborgs Internationella Konstbiennal gästar Market Art Fair

Posted: 2018-04-04
Category: Svenska

Hur bemöter konstnärliga och curatoriska praktiker den växande nationalismen? Hur relaterar samtida konstnärer till begrepp som “hem”, “tillhörighet” och “nationell identitet”? De spänningar som följt på nationalistiska och populistiska vågor i Norden, och Europa, ökar vikten av analys och kritiskt tänkande, även i konstvärlden.

GIBCA X Opens in September 2019

Posted: 2018-03-16
Category: English
Göteborg International Biennial for Contemporary Art opens its 10th edition in autumn 2019! 

GIBCA 2019

Posted: 2018-03-16
Category: Svenska
2019 kommer den 10:e upplagan av Göteborgs internationella konstbiennal!

Besök The Rashomon Project

Posted: 2017-12-21
Category: Svenska

Nyfiken på vad som hände med The Banned Image på Götaplatsen?

The Rashomon Project

Posted: 2017-12-21
Category: English

Curious what happened to The Banned Image at Götaplatsen? 

THANK YOU!

Posted: 2017-12-20
Category: English
Thank you all for joining us for the 9th edition of Göteborg International Biennial for Contemporary Art, WheredoIendandyoubegin, On Secularity.

TACK!

Posted: 2017-12-20
Category: Svenska
TACK till alla som deltagit i den nionde upplagen av Göteborgs Internationella Konstbiennal, WheredoIendandyoubegin - On Secularity

GIBCA 2017 is OPEN!

Posted: 2017-09-20
Category: English
The biennial is open from 9 September – 19 November 2017

GIBCA 2017 har öppet

Posted: 2017-09-20
Category: Svenska
Biennalen pågår 9 september - 19 november 2017

Book your participation to Debriefing Session: Göteborg

Posted: 2017-09-15
Category: English
Take part in the performance every Saturday!

GIBCA 2017 vernissagefesten

Posted: 2017-09-09
Category: Svenska
Efterfesten på Röda Sten Konsthall!

Invigning på Konstepidemin/Kastellgatan

Posted: 2017-09-09
Category: Svenska
Invigningen från Konstepidemin/Kastellgatan.

Opening GIBCA Extended at Konstepidemin/Kastellgatan

Posted: 2017-09-09
Category: English
Opening of GIBCA Extended at Konstepidemin/Kastellgatan

Invigning på Göteborgs Konsthall

Posted: 2017-09-09
Category: Svenska
Bilder från Göteborgs Konsthall!

Vernissage på Röda Sten Konsthall!

Posted: 2017-09-09
Category: Svenska
Invigningen från Röda Sten Konsthall!

The vernissage at Röda Sten Konsthall!

Posted: 2017-09-09
Category: English
Photos from the opening!

50 dagar kvar!

Posted: 2017-07-21
Category: Svenska

Hösten må kännas långt borta, men idag är det 50 dagar kvar till öppnandet av årets stora konsthändelse,  Göteborgs Internationella Konstbiennal, WheredoIendandyoubegin - On Secularity.