2013-10-28

Releasefest karneval

Glänta + MOVERS III

Video, samtal, musik & bar med MYCKET + The New Beauty Council + Maja Gunn, Claire Tancons, Johan Överg, Johan Henitz, Hannes Westberg, Kali-Ma

Tid: Onsdag 30 oktober kl 19

Plats: Prins Viktor, Fotögatan 9 (Kungstens industriområde), hållplats Sandarna

Fritt Inträde!

Nya numret av Glänta, som utkommer i början av november, följer karnevalens rörelser i tid och rum, från det medeltida Europa, via Västindien till de samtida karnevalerna i Skandinavien. Det karnevaliska diskuteras och visualiseras i relation till politiskt motstånd, multikulturalism, evenemangskultur och stadens offentliga rum. Numret tar sin utgångspunkt i det nyligen återupptäckta arkivet över Göteborgskarnevalen (1982–1993), och flera av bidragen handlar om (det göteborgska) stadsrummet i relation till begrepp som festivalisering, korruption, centrum/periferi och representationer av staden.

Numret är ett samarbete med den berlinbaserade tidskriften ...ment, och med curatorn och gästredaktören Claire Tancons.

Läs mer om Glänta och nästa nummer här